“Vrouger in Dale”

Een film- en verhalenmiddag over de Grunneger Toalroute Jan J. Boer

In samenwerking met Biblionet (bibliotheek Veendam) werken we aan het project “Vrouger in Dale”, een film- en verhalenmiddag (of ochtend) aan de hand van de Grunneger Toalroute in de Wildervanksterdallen.

Het gaat om gezellige bijeenkomsten in zorg- en verpleeghuizen en in bibliotheken, vooral bedoeld voor ouderen die niet meer in de gelegenheid zijn langs de Toalroute te wandelen.

Zij “beleven” de Toalroute aan de hand van een leuke film met het veenkoloniale landschap, de zeven bruggetjes en de ‘Grunneger’ gedichten, verhalen en liedjes van Jan J. Boer. De verhalen worden daarbij voorgelezen door (bibliotheek)vrijwilligers.

Meer informatie en een agenda zo gauw  ‘Vrouger in Dale’ van start gaat.