1983 Proppen as sloatjes

Lestdoags was k op n feestoavend in t Alteveer, woar k vrouger as huusdokter begonnen bin. t Was mie glad mooi tou om aal dij olle vrunden en bekinden nog even weer te gain en te heuren hou heur t vergoan was. Aigenoardeg, t was net of k ter nooit vot west haar, wie wazzen […]

1983 Andante cantabile

Tieneke woonde nog nait zo laank op heur nije flat, pas n moand of wat, dou der op n oavend, dou zai nait in huus was, bie heur inbroken wer. Of aiglieks, echt inbroken, dat was t nait: der was gain roetje of deure stokkend. Daif mos vervast n sleudel van de veurdeure had hebben, […]

1983 Fientje Florizant

Raainder en Merie Vos hebben mor ain jong: Derk. En doar hebben zai glad zörge over, de leste tied. Wait dat Derk nait om liek wil, och gunst nee, Derk is n goud oppazende jong, niks op aan te maarken. Mor Derk wordt van t zummer al vieventwinteg joar en hai het nog nooit n […]

1983 t Verhoal van Thorwaldsen

aans, net of de tied hier zien tied der veur nam. De stoulen rondom de toavel, de kaasten mit bouken langs de muren, zai stonden der wat plechteg, wat veurnoam bie. Net of ze joe aankeken en joe vruigen of men t verhoal van heur t Was soavends loat. Wie zaten mit zien baaident in […]

1983 De man dij zok onzichtboar moaken kon

Op Muzzelknoal, vlak bie Twijde Mond, doar woonde ais n jongkerel dij meroakel goud leren kon. t Vloog hom aalmoal mor zó aan, t was alderbenaauwdst. En t duurde den ook nait zo laank of hai was aine van de grootste geleerden aan t Akkedemie in Stad. n Echte man van de waitenschop! Hai was […]

1983 Eet joe zat, hold joe glad

“De mìnsen willen nou ainmoal bedrogen wezen,” zee Jans Spieker, “en zo’n pries is bepoald spiegelogisch.” Ik haar n bossie bloumen bie hom kocht en Jans draaide der mit veul misboar wat papier om tou. k Wol even noar n kammeroad van mie tou, dij in t zaikenhuus lag en op t leste ogenblik was […]

1983 Appie’s Tour de France

Appie har t bést in de goaten: aal dij aandere racefietsen, dij haren hom niks in de reken. Zai wazzen aalmoal wel goud vrundelk tegen hom, dat wel, mor hai zag drommels goud dat ter mor Wat meeliedeg om hom laagd wer. Wat zol zo’n jonkie van net achttien joar, zo’n amateurtje van t Knoal […]

1983 Snachts binnen de bloumen gries

“k Heb ter nooit bie stilstoan, dat men zok zó aan aine hechten kon. Och, k von t aignlieks hail gewoon dat Annechie der aaltied was. Wie haren mekoar en dat was ons baaiden mans genog. “k Heb ter nooit aan docht dat t mor zo van d’aine dag op d’aandere gebeurd wezen kon. En […]

1983 Van Haarm zien vrumde kwoale

Ditmoal n beetje roeg verhoaltje. t Kin ja nait aal doage mooi zunschien weer wezen! Wait ie wel woar joen pakkedaarm zit? De mainste mìnsen waiten dat nait, doarom zel ik joe t vertellen. Joen pakkedaarm is t leste ìndje van joen ingewanden, doar woar ie joe de koorze opmeten, joen endeldaarm in t Hollands […]

1983 n Ballast van n kwoajong

Knelus zien Aalkie is n hail best mìns, doar zel k niks van zeggen, doar heur je mie nait over. Mor dat zai vlöt van t waark òfkomen kin of dat zai, hupsakee, n radde in t huusholden is, nee, dat klopt nait. “Komaan, even de boudel ribschier moaken,” zowat zel Aalkie nooit zeggen. Nee, […]