Beleidsplan 2023 -2027

Inleiding

Voor u ligt het 1ste beleidsplan van de stichting dr. Jan J. Boer. De stichting is op 29 september 2022 opgericht vanuit het initiatief van enkele familieleden om een Grunneger Toalroute op te zetten, de 3e in deze provincie.  Dit als eerbetoon aan de schrijver (en vader en opa) Jan J. Boer maar vooral ook om zijn gedichten en verhalen in de Groningse taal levend te houden; zo was een deel van de 400 verhalen die hij schreef voor het huis aan huis blad de Koerier bijvoorbeeld alleen nog maar als krantenknipsel beschikbaar. 

Dit beleidsplan geeft een beschrijving van de activiteiten van stichting dr. Jan J. Boer in algemene zin en van de financiële verantwoording die daarmee samenhangt. Daarnaast vormt het beleidsplan een leidraad voor de ambities van de stichting. 

De termijn van dit beleidsplan is niet zonder reden vastgesteld op 2023 – 2027. 

Negen oktober 2027 is de 100ste geboortedag van Jan J. Boer. Deze dag plaatsen we het 400ste  en laatste ‘Koerier’ verhaal op de website plaatsen en ronden daarmee een van de belangrijkste activiteiten van de stichting af. 

 

We wensen u veel leesplezier,

Namens de stichting dr. Jan J. Boer
Jaap Boer (voorzitter)

Visie, missie en ambitie 

Schrijver dr. Jan J. Boer wijdde zijn werk vooral aan het gebied van de Veenkoloniën. Zijn verhalen en gedichten in de Groningse taal kunnen worden beschouwd als veenkoloniaal erfgoed en worden nog steeds graag gelezen en beluisterd. 

Als stichting vinden wij het belangrijk om het werk van Jan J. Boer levend te houden. 

Onze ambitie is dat mensen kunnen blijven genieten van zijn ‘Grunneger’ verhalen en gedichten. Het doel van de stichting is dan ook dat het werk van Jan J. Boer toegankelijk en bekend te laten zijn bij het brede publiek. 

Dit wil de stichting de komende jaren bereiken met de volgende activiteiten:

  1. Een Jan J. Boer website met o.m. alle 400 Groningse ‘Koerier verhalen die hij heeft geschreven, zodat deze door iedereen weer te lezen zijn. Dit aangevuld met allerhande informatie over het werk en leven van Jan J. Boer en over de activiteiten van de stichting. De website www.janjboer.nl gaat juni 2023 online en wekelijks worden er nieuwe verhalen op geplaatst. 
  2. Aanleggen van een (3e) Grunneger Toalroute aan het Zevenbruggetjespad in de Wildervanksterdallen, geheel gewijd aan het werk van Jan J. Boer. Aan de wandelroute komen tien panelen met een gedicht om te lezen en een verhaal om te beluisteren. Ook zijn er enkele gedichten waarvan een liedje is gemaakt en die kunnen worden beluisterd. De Toalroute is – mede dankzij stichting Grunneger Toal – een eerbetoon aan Jan J. Boer als schrijver en bestuurder en bedoeld om bezoekers (wandelaars, fietsers) kennis te laten maken met zijn werk. 
  3. Vanuit samenwerking met Biblionet ontwikkelen we het project “Vrouger in Dale”, een format van film- en verhalenmiddag aan de hand van de Grunneger Toalroute. Het betreft een gezellige bijeenkomst m.n. bedoeld voor ouderen die niet meer in de gelegenheid zijn langs de Toalroute te wandelen. Zij ‘beleven’ de Toalroute aan de hand van een leuke film met het veenkoloniale landschap, de bruggetjes en de Grunneger gedichten, liedjes en verhalen van Jan J. Boer. De verhalen worden daarbij voorgelezen door vrijwilligers.

Financiën

De stichting is een non-profit organisatie, heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. 

De stichting maakt de uitvoering van haar activiteiten mogelijk door:

  • het verwerven van subsidies middels aanvragen bij subsidie verlenende instellingen (fondsen, overheid)
  • het verwerven van incidentele giften door onze activiteiten regelmatig onder de aandacht te brengen van het publiek. 

De kosten voor het opzetten van een stichting en de website zijn grotendeels door de familie zelf bekostigd. Het realiseren van de Toalroute werd mogelijk gemaakt door bijdragen van de stichting Grunneger Toal, de gemeente Veendam, de Provincie Groningen en het fonds Leader Oost-Groningen. 

Voor het bekostigen van het project Toalroute film- en verhalenmiddag “Vrouger in Dale”, m.n. het maken van een film,  zijn verschillende fondsen benaderd. 

De penningmeester beheert de gelden en brengt daarvan in elke bestuursvergadering verslag uit. De stichting heeft een bankrekening waarop de gelden worden gedeponeerd. Er wordt getracht genoeg inkomsten te genereren om de doelstellingen van de stichting te realiseren. Het beheer van de inkomsten is daarop gericht. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. De jaarrekening van de stichting wordt aan het begin van het opvolgende kalenderjaar vastgesteld. De begroting van de stichting voor het komende jaar wordt aan het eind van het lopende kalenderjaar opgesteld. 

Communicatie

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicatie van de benodigde bescheiden op haar website www.janjboer.nl. 

Algemene gegevens en bestuur

Algemene gegevens stichting dr. Jan J. Boer 

Statutaire naam: stichting dr. Jan J. Boer
Organisatietype: stichting
Opgericht: 29 september 2022

Vestigingsplaats: Veendam
KvK-nummer: 87726270

Banknummer (IBAN): NL48 RABO 0319521362
Fiscaal nummer (RSIW): n.v.t.

Telefoonnummer: 06 48509370
Website: www.janjboer.nl

Email: info@stichtingjanjboer.nl

Werkgebied: Veenkoloniën/ Westerwolde / Provincie Groningen
Doelgroep: m.n. de Groningstalige bevolking